RM24A / RM24A-10 · 28V

2018-2019

Mulig årsag Handling
Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc. Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 2 m fra dit.  Omslut dette område med afgrænsningskabel. Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.
Mulig årsag Handling
Nøglen er defekt.  Skift nøglen med en anden af dem der medfølgende. 
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme og lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller snavset.  Tør regn sensor af grundigt med  en tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen står ikke vandret.  Ret lade station så den står vandret ( i vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv overdækning, så robotten frit kan komme ind i lade station.
Afgrænsningskablet sider ikke korrekt i lade stationen.  Rød klemme går under ladestation og sort klemme går modsat. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul).  Skal til reparation. Vandskade ej garanti. 
Forkert installering af lade station.  ”IN” pilen på lade station skal pege ud mod arbejdsområdet.
Mulig årsag Handling
Ladestationen står på et ujævnt terræn. Kontrollér og geninstallér ladestationen på et fast og fladt underlag.
Mulig årsag Handling
Trin 1: Undersøg parkeringsområdet: Hvis hældningen er større end 30°, vil hældningssensoren være aktiveret. Lav en ø med afgrænsningskablet rundt om det skrånende område. Maksimum afstand fra robot til det nærmeste afgrænsningskabel må maksimum være 15 m.
Trin 2: Robotten kan ikke opfange signalet fra afgrænsningskablet. Tjek kabelklemmerne på ladestationen. Find ud af, om der er brud på kablet og genetablér forbindelsen med medfølgende kabelsamler.  NB: Når LED indikator lyser konstant grøn, er signalet fra afgrænsningskablet klar.
Mulig årsag Handling
En anden prøver (har forgæves prøvet) at genstarte robotten uden tilstrækkeligt kendskab til denne. Sæt robotten tilbage i ladestationen og genstart.
Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Rød klemme går under lade station og sort modsat.
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser, der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Robotten støder på noget, som er tæt på afgrænsningskablet.  Fjern forhindring, eller ryk på kablet.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Afkort banen og brug hele ruller kabel.
Forhjul er beskidte.  Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Mulig årsag Handling
Batteriet er afladet. Sæt robotten tilbage i ladestationen og lad den op. NB: Hvis robottens indikator blinker grønt, er batteriet i orden. Hvis robottens indikator lyser konstant grønt, er batteriet defekt og skal erstattes. Kontakt Redback servicecenter.
Trin 1: Undersøg parkeringsområdet: Hvis hældningen er større end 30°, vil hældningssensoren være aktiveret. Lav en ø med afgrænsningskablet rundt om det skrånende område. Maksimum afstand fra robot til det nærmeste afgrænsningskabel må maksimum være 15 m.
Trin 2: Robotten kan ikke opfange signalet fra afgrænsningskablet. Tjek kabelklemmerne på ladestationen. Find ud af, om der er brud på kablet og genetablér forbindelsen med medfølgende kabelsamler.  NB: Når LED indikator lyser konstant grøn, er signalet fra afgrænsningskablet klar.
Trin 3: Løftesensorerne er aktiveret. Forhjulene kan være fanget i et hul, så hjulene hænger i luften. Forhjulene kan være kørt fast, så de ikke kan rotere eller glide let. Reparer hullerne i din plæne. Rens klippeskjoldet og sørg for, at hjulakslerne kan rotere og glide frit. NB: Sluk først på afbryderen.
Mulig årsag Handling
Dårlig ladekontakt. Rens fangarmene på ladestationen og maskinens kontaktpunkter. Tjek at de rammer hinanden. 
Batteri defekt. Såfremt batteriet ikke holder min. 28V, skal batteriet udskiftes.

Mulig årsag

Handling

Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede. 

Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.

Lade stationen står ikke vandret. 

Ret lade station så den er i vatter.

Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap. 

Hæv taget så robotten frit kan komme ind.

Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen. 

Sørg for der er min 2 meter lige kabel bag maskinen.

Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul). Skal til reparation. 

Vandskade ej garanti. 

Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer. 

Afkort banen og brug hele ruller kabel.

Forhjul er beskidte. 

Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)