Fejlmelding på maskine: (E og F koder)

Display Fejlmelding Handling
E1  STOP knap er aktiveret.  Lås robotten op med sikkerhedskode og start igen. Fjern eventuel gren som aktiverer stopknappen. Genstart robotten hvis det er muligt, eller genstart i lade stationen.
E2  Løft sensor er aktiveret.  Aktiver sikkerhedskode og start den igen, fjern eventuel forhindring der fik den stoppet. Derefter genstart robotten hvis det er muligt, eller genstart i lade stationen.
E3  Robotten er uden for kablet, dårlig forbindelse eller kabelbrud.  Før robotten tilbage til kablet. Hvis ikke den er uden for kablet, tjek da for løs forbindelse i kabelsko, muffer eller for kabelbrud. Genstart robotten hvis det er muligt, ellers genstart i lade stationen.
E4  Blinker lade station rød er det kabelbrud ellers er det dårlig forbindelse.  Tjek for kabelbrud ellers tjek kabelsko og muffer for dårlig forbindelse. Bagefter genstart robotten hvis det er muligt, ellers genstart  i lade station.
E5  Robotten støder på noget, sidder fast eller er kørt i et hul.  Fjern genstand eller udjævn plænen, alt efter problem. Bagefter start robotten hvis det er muligt ellers genstart den i lade stationen.
E6  Venstre baghjul bruger for meget strøm.  Tjek om hjulet er blokeret  eller viklet ind i noget. Bagefter start robotten hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen.
E7  Højre baghjul bruger for meget strøm.  Tjek om hjulet er viklet ind i noget, eller om noget blokerer. Bagefter start robotten, hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen.
E8  Klippe motor er overbelastet.  Er højden sat for lavt? eller er det noget der sidder fast i knivene. Er knivene skarpe, og er skiven intakt. HUSK AT SLUKKE ROBOTTEN INDEN DEN VENDES. 
E9  Fejl i ladning mellem maskine og batteri.  Bruges der original lader? hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk for hjælp
E10  Fejl i strøm modtagelse i batteri.  Er lade poler og lade arme uden ir og snavs. Bruges der original lader, hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk for hjælp
E11  Hældningssensor er aktiveret. H ar du områder med mere end 20 graderRM18 og RM24  30 grader stigning, jævn området ud, eller før robotten uden om det stejle område.
E12  Robotten rammer fast forhindring på kablet.  Fjern genstanden der blokerer for robotten. Bagefter start robotten hvis det er muligt ellers genstart den i lade stationen.
E13  Robotten bliver for varm.  Er der tag over robotten så den ikke lader op i direkte sollys?
F1  Dårlig forbindelse eller kabelbrud.  Tjek for løs forbindelse i kabelsko, muffer eller for kabelbrud. Tjek om der er lys i lade stationen, og om der kommer strøm fra strømforsyning til lade station. Bagefter start robotten hvis det er muligt, ellers genstart den i lade stationen. Ellers kontakt redbackpower.dk
F2  Lade station giver ikke strøm til robotten.  Tjek om der er lys i lade stationen, og om der kommer strøm fra strømforsyning til lade station. Genstart den i lade stationen. Ellers kontakt redbackpower.dk
F3  Der er dårlig forbindelse mellem lade arme og lade poler.  Er lade poler og lade arme rene for ir og snavs? Bruges der original lader, hvis ikke skift til original. Hvis ja kontakt redbackpower.dk
F4  Robotten er ikke ladet nok op til at kunne forlade lade stationen.  Er lade poler og lade arme uden ir og snavs. Er lade stationen sunket bag til, eller står den skævt? Bruges der original lader, hvis ikke skift til original.

Genstart robotten:

1) Anbring robotten på afgrænsningskablet

2) Tryk sikkerhedskoden

3) Aktiver startknappen