Forbe­redelse: Får ikke kontakt med fangarmene, når den kommer tilbage til ladestationen.

Symptom Mulig årsag Handling
Får ikke kontakt med fangarmene, når den kommer tilbage til ladestationen. Ladestationen står på et ujævnt terræn. Kontrollér og geninstallér ladestationen på et fast og fladt underlag.