Forbe­redelse: Robottens første kørsel langs afgrænsningskablet følger ikke sporet eller drejer på dele af ruten.

Symptom Mulig årsag Handling
Robottens første kørsel langs afgrænsningskablet følger ikke sporet eller drejer på dele af ruten.  Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc.

Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 60 cm fra dit. 

Omslut dette område med afgrænsningskabel.

Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.