Kørsel: Meget støj og vibration.

Symptom Mulig årsag Handling
Meget støj og vibration. Knivene er blevet sløve, og skæresystemet er ude af balance.

Knivskiven er beskadiget fordi den er stødt på en hård genstand.

Møtrikkerne til fastgørelse af knivskive er blevet løse.

Fremmedlegeme (snor o. lign) har sat sig fast imellem kniv-aksel og knivskive

Vend eller udskift knivene afhængig af din situation. Det er vigtigt at vende eller udskifte alle knive på én gang.

Udskift knivskive.

Stram møtrikkerne.

Adskil rotorskive og fjern fremmedlegeme.