Kørsel: Robotten går ikke i gang rutinemæssigt, efter at regnsensoren tidligere har været aktiveret.

Symptom Mulig årsag Handling
Robotten går ikke i gang rutinemæssigt, efter at regnsensoren tidligere har været aktiveret. Regnsensoren er forblevet aktiveret. Rengør/tør de 2 blanke metalkontakter evt. med sprit.