Opstart: Robotten kører ud over afgrænsningskablet.

Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Se vejledning side 9. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Robotten støder på noget tæt på afgrænsningskablet.  Ryk denne ting eller ryk på kablet.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Kort banen af og brug hele ruller kabel.
Forhjul er beskidt.  Det skal renses for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.