Opstart: Robotten stopper, og LED indikatoren blinker grønt

Mulig årsag Handling
En anden prøver (har forgæves prøvet) at genstarte robotten uden tilstrækkeligt kendskab til denne. Sæt robotten tilbage i ladestationen og genstart.