Opstart: Robotten stopper, og LED indikatoren blinker rødt

Mulig årsag Handling
Trin 1: Undersøg parkeringsområdet:

Hvis hældningen er større end 30°, vil hældningssensoren være aktiveret.

Lav en ø med afgrænsningskablet rundt om det skrånende område. Maksimum afstand fra robot til det nærmeste afgrænsningskabel må maksimum være 15 m.
Trin 2: Robotten kan ikke opfange signalet fra afgrænsningskablet. Tjek kabelklemmerne på ladestationen. Find ud af, om der er brud på kablet og genetablér forbindelsen med medfølgende kabelsamler. 

NB: Når LED indikator lyser konstant grøn, er signalet fra afgrænsningskablet klar.