Kørsel: Regulær driftstid efter hver opladning bliver kortere.

Mulig årsag Handling
Snavsede ladekontakter (fangarme) på ladestationen. Snavsede kontaktpunkter på robotten. Rengør fangarme på ladestation og kontaktpunkter på robotklipper.
Batterikapaciteten er formindsket efter gentagne op- og afladninger. Det er tid at købe et nyt batteri for at opnå høj effektivitet.