Forberedelse: Robottens første kørsel langs afgrænsningskablet følger ikke sporet eller drejer på dele af ruten

Mulig årsag Handling
Afgrænsningskablets signaler fungerer ikke rigtigt. Det skyldes evt. forstyrrelse fra fremmede signaler i området, f.eks. underjordisk el-system, højeffekt elektrisk udstyr etc.

Din nærmeste nabos afgrænsningskabel er ikke minimum 2 m fra dit. 

Omslut dette område med afgrænsningskabel.

Tilpas afgrænsningskabel, så robotten kan fange signalet på normal vis.