Kørsel: Robot kører rundt om sig selv.

Mulig årsag

Handling

Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede. 

Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.

Lade stationen står ikke vandret. 

Ret lade station så den er i vatter.

Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap. 

Hæv taget så robotten frit kan komme ind.

Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen. 

Sørg for der er min 2 meter lige kabel bag maskinen.

Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul). Skal til reparation. 

Vandskade ej garanti. 

Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer. 

Afkort banen og brug hele ruller kabel.

Forhjul er beskidte. 

Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)