Kørsel: Robotten blinker konstant efter 3 timers opladning.

Mulig årsag Handling
Dårlig ladekontakt. Rens fangarmene på ladestationen og maskinens kontaktpunkter. Tjek at de rammer hinanden. 
Batteri defekt. Såfremt batteriet ikke holder min. 28V, skal batteriet udskiftes.