Kørsel: Robotten går ikke i gang efter 48 timer/hver anden dag.

Mulig årsag Handling
Nøglen er defekt.  Skift nøglen med en anden af dem der medfølger. 
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavset.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Aftør regn sensor  grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Stil lade station vandret( i vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sider ikke rigtigt i lade stationen.  Rød klemme går under og sort klemme går bag på. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Din strømforsyning er defekt. (lyser ikke/blinker rød/lyser gul).  Skal til reparation. Vandskade ej garanti.