Kørsel: Robotten går ikke i gang efter 48 timer/hver anden dag.

Mulig årsag Handling
Koden er forkert(Låseikon i display blinker).  Prøv at ændre første og sidste tal i din kode fra 1-9 eller 0001-0009
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rød, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavsede.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller snavset.  Aftør regn sensor grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station så den er i vatter eller sunket foran til.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt monteret i lade stationen.  Ombyt ledningerne (se vejledning side 8) 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.