Kørsel: Robotten går ikke i gang rutinemæssigt, efter at regnsensoren tidligere har været aktiveret.

Mulig årsag Handling
Regnsensoren er forblevet aktiveret. Rengør de to metalkontakter og vent til næste arbejdscyklus.