Kørsel: Robotten kører ikke rigtigt i lade stationen.

Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irret eller snavset.  Rens lade arme, lade poler for snavs/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Aftør regn sensor grundigt med tør klud og husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station op så den er i vatter eller sunket foran til.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sidder ikke rigtigt i lade stationen.  Rød klemme går under lade station og sort klemme går modsat. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er 2 meter lige kabel.