Kørsel: Robotten kører ikke rigtigt i lade stationen.

Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Lade arm eller lade poler er irrede eller snavsede.  Rens lade arme, eller lade poler for skidt/ir.
Regn sensor er våd eller beskidt.  Tør regn sensor af grundigt med husholdnings sprit.
Lade stationen er sunket bagtil.  Ret lade station op ( i vatter).
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sider ikke korrekt i lade stationen. S e vejledning side 8 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er ikke 2 meter lige kabel bag lade stationen.  Sørg for der er 2 meter lige kabel (se vejledning s.7 i manualen)