Opstart: Robotten stopper, og LED indikatoren lyser ikke.

Mulig årsag Handling
Batteriet er afladet. Sæt robotten tilbage i ladestationen og lad den op.

NB: Hvis robottens indikator blinker grønt, er batteriet i orden. Hvis robottens indikator lyser konstant grønt, er batteriet defekt og skal erstattes. Kontakt Redback servicecenter.