Kørsel: Robotten stopper spontant.

Mulig årsag Handling
Der er forhindring på banen eller form store huller i plænen.  Fjern/undgå forhindring, udjævn huller.
Baghjul er slidte og robotten kan ikke stå fast.  Skift baghjul og lave om så robotten ikke kører på hård overflade.
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt i lade stationen.  Rød klemme går under og sort klemme går bag på. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, klemmer og kabel.
Forhjul er beskidte.  De skal renses for græsrester og der kan sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)