Kørsel: Robotten stopper spontant.

Mulig årsag Handling
Der er forhindring på banen eller for store huller i plænen.  Fjern/undgå forhindring, udjævn huller.
Baghjul er slidt og robotten kan ikke få fat.  Skift baghjul og undgå at robotten kører på hård overflade.
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt i lade stationen.  Se vejledning. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Forhjul er beskidte.  Rens for græsrester og der kar sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)