Kørsel: Robotten forlader lade stationen men går i stå kort efter.

Mulig årsag Handling
Der er kabelbrud.  Tjek om lade stationen blinker rødt, hvis ikke er det ikke et kabelbrud.
Overdækning er sunket og støder på robottens stopknap.  Hæv taget så robotten frit kan komme ind.
Afgrænsningskablet sidder ikke korrekt i lade stationen.  Ombyt eller se vejledning side 8 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Din strømforsyning er defekt.  Skal til reparation.
Der er andre signalforstyrrelser, der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer.  Kort banen af og brug hele ruller kabel.