Kørsel: Robotten laver huller i græsset/glider rundt på græsset.

Mulig årsag Handling
Der er forhindring på banen eller store huller i plænen.  Fjern/undgå forhindring, udjævn huller.
Baghjul er slidte og robotten kan ikke få fat.  Skift baghjul og hold maskinen fra hårde overflader. 
Der er dårlig eller mistet forbindelse i lade station, muffer eller kabel.  Tjek muffer, kabelsko og kabel.
Der er andre signalforstyrrelser der forstyrrer afgrænsningskablet.  Fjern disse kabler eller prøv at rykke på banen.
Brugt mere end 250 m afgrænsningskabel eller for mange muffer?  Afkort banen  og brug hele ruller kabel.
Græsplænen er for våd.  Lav eventuel en dræning på større våde områder.
Forhjul er snavsede.  Skal renses for græsrester og der kan sprøjtes WD40 op i lejet (dog ikke for meget)